Tarieven

 

Code Prestatiebeschrijving 2022 Prijs
1000 Zitting fysiotherapie € 36,50
1000 Behandeling Origene concept € 36,50
1001 Zitting fysiotherapie incl. toeslag aan huis € 50,00
1003 Toeslag buiten reguliere werktijd € 17,50
1100 Kinderfysiotherapie € 49,00
1101 Kinderfysiotherapie incl. toeslag aan huis € 62,50
1200 Zitting manueletherapie € 46,50
1318 Groepszitting 4 personen € 28,00
1319 Groepszitting 5-10 personen € 16,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek/consult € 64,00
1700 Lange zitting voor complexe/meervoudige zorgvragen € 48,50
1750 Psychosomatische fysiotherapie € 46,50
1864 Screening, intake en onderzoek   € 51,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing  € 51,00
1871 Fysiotherapie aan huis na verwijzing € 64,50
1900 Eenvoudige korte rapportage € 60,00
1901 Gecompliceerde, uitgebreide rapportage € 80,00
  Verstrekte verband / kussens andere hulpmiddelen  kostprijs 
1960 Niet nagekomen afspraak 
(niet 24-uur van te voren afgezegd)
€ 36,50

 

* De prijzen gelden voor zittingen die buiten  de verzekeringsvoorwaarden vallen 

* De prijzen gelden voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben afgesloten.

* De prijzen gelden voor zittingen waarbij de patiënt  verzekerd is bij een  zorgverzekering waarmee Fysiotherapie Schaijk-Herpen geen contract heeft.
  Dit betreft zorgverzekeraar ENO. Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij een contract.

* Bij het eerste contact met uw  fysiotherapeut verzoeken wij u uw legitimatiebewijs en een grote handdoek mee te nemen.