Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen (voorkeurshouding)

 

Voorkeurshouding bij baby's

 

 

Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen

Kinder-manueeltherapie kan worden toegepast bij zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje. Dit wordt ook wel hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS).
De twee meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeurshouding van nek en hoofd en/of overstrekking van het lichaam. Doordat een baby nog niet weet dat hij naar beide kanten kan kijken, zal hij zoveel mogelijk proberen de kant te vermijden die pijn doet. Als gevolg hiervan kan een afplatting van de schedel ontstaan. Een bewegingsbeperking ontstaat meestal als gevolg van een te snelle, heel langzame of gecompliceerde passage door het bekken bij de geboorte. 

 

Symptomen

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen:

  • Een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje
  • Voortdurende onrust
  • Een afwijkende stand van het hoofd
  • Het kind overstrekt veel
  • Het kind huilt veel en slaapt slecht
  • Reflux
  • Een afplatting van de (achterzijde) van de schedel


Behandeltraject

Om een behandeltraject te starten dient de baby minimaal 4 weken oud te zijn. Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek onderzoeken wij uw baby en indien een beperking wordt geconstateerd kunnen wij uw kindje desgewenst meteen behandelen, d.m.v. een zachte mobilisatie techniek. Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een gestoorde nekfunctie te herstellen. Het effect is na de eerste behandeling meestal al waarneembaar.

 

Samenwerking

Er wordt binnen onze praktijk intensief samengewerkt met kinderfysiotherapeuten en kinderartsen in de regio. Multidisciplinaire samenwerking is zeker voor deze categorie patiënten een must!

 

Vergoeding 

Kinder-manueeltherapie bij baby's en kinderen tot 18 jaar wordt vergoed door de zorgverzekeraar en valt onder de vergoeding fysiotherapie. Dus 18 behandelingen uit de basisverzekering en daarna de aanvullende verzkering. Je hebt geen verwijzing nodig.

 

Aanmelden

Sandra van Velthoven is de kinder-manueeltherapeut in onze praktijk. Als u een afspraak wilt maken of vragen heeft, neem dan contact op met onze praktijk.

 

Kijk voor meer informatie op onze website: www.fysiotherapieschaijk.nl